18.06.2017 GULFSTREAM / 4 MİSLİ YEDİLİ PLASE: 1.760 TL

 

18.06.2017 PAZAR GULFSTREAM PARK

ALTILIM

1.AYAK: 1-GOTSOMEMOJO
2.AYAK: 6.7.5.1.4
3.AYAK: 5.1.2.4.8
4.AYAK: 3.8.4.1.2
5.AYAK: 2.4.3
6.AYAK: 4.5

YEDİLİ PLASEM

1.AYAK: 5.6.7
2.AYAK: 1-GOTSOMEMOJO
3.AYAK: 6.7.5.1.4
4.AYAK: 5.1.2.4.8
5.AYAK: 3.8.
6.AYAK: 2.4.
7.AYAK: 4.5

Yedili Plase 4 Misli 440 TL X 4 = 1.760 TL

BOL ŞANSLAR

You have no rights to post comments